KWASOMIERZ GLEBOWY PH test z płynem Heliga 

18.00 

TESTER pH – kwasomierz pozwala na określenie pH gleby w zakresie od 4 do 8

Opis

Kwasomierz glebowy PH test z płynem Heliga 

TESTER pH – kwasomierz pozwala na określenie pH gleby w zakresie od 4 do 8.

Płyn Helliga 40 ml

skład: woda, błekit bromotymolowy, czerwień metylowa, wodorotlenek sodu.

Wzrost roślin uprawnych zależy od bardzo wielu czynników, których źródłem m.in. jest gleba. Jednym ze wspomnianych czynników, który najczęściej w warunkach gleb polskich ogranicza wzrost roślin, jest niewłaściwe pH. Czynnik ten nie wpływa bezpośrednio na rośliny , lecz silnie kształtuje dostępność ale i również toksyczność na rośliny wszystkich składników pokarmowych.

Przyjęto określać przedziały kwasowości gleb następująco:

– gleby silnie kwaśne do 4,5 pH

– gleby kwaśne 4,6 – 5,5 pH

– gleby lekko kwaśne 5,6

– 6,5 pH – gleby obojętne 6,6

– 7,2 pH – gleby zasadowe od 7,2 pH

Od kwasowości zależy również rozwój drobnoustrojów pełniących różne ważne funkcje w glebie, ożywiając ją biologicznie. Dostępność form azotu w glebie, w szczególności azotanowej i amonowej, dostarczanych wraz z nawozami mineralnymi  jest bardzo istotna. Forma azotanowa jest formą łatwiej dostępną przy niższym pH na glebach kwaśniejszych niż forma amonowa. Jednak forma azotanowa szybko ulega wymyciu do wód gruntowych poza zasięg strefy korzeniowej. Forma amonowa daje lepsze efekty plonotwórcze na glebach obojętnych. Forma amidowa azotu zawarta w moczniku nawozowym po dostaniu się do gleby, ulega bardzo silnemu wymywaniu, w szczególności przy temperaturze gleby poniżej 8°C .

Optymalne pH gleby gwarantuje pełny efekt nawożenia azotowo-potasowo-fosforowego oraz mikroelementowego. Określenie odczynu podłoża  jest jedną z najczęściej stosowanych analiz gleb.